Toepassingen

Woordenschat

Bij het aanleren van nieuwe woorden maak je een simpele tekening. Dit is voor velen wel bekend en wordt ook wel toegepast in de groepen. Maar wat doe je als je bijv. abstracte begrippen als ‘aardig zijn’ wil gaan uitleggen. Dat is ook heel goed te doen met ondersteunend tekenen.

Kennismaking

Teken een poppetje in het midden van een vel. Schrijf de naam van het kind erbij. Teken kenmerken van het kind , zoals een bril, krullen, een vlecht. Laat dan het kind tekeningen maken van alles wat bij hem/haar past. Je schrijft de woorden erbij. Het kind neemt je mee op reis… en jij kunt als leerkracht tekeningen aanvullen. Dit deed ik tijdens de kennismaking met de Oekraïense leerlingen. Zo leer je de kinderen al een beetje kennen en heb je aanknopingspunten voor een volgend gesprek.

Dagplanning

Naast dagritme kaarten of een geschreven dagplanning kun je ook een planning maken met ondersteunend tekenen. Ook nu voeg je voor elk onderdeel een simpele tekening toe. De tekening geeft aan wat bedoeld wordt en biedt daardoor houvast voor de kinderen.

Conflicten

Het kind laten tekenen zodat hij/zij zijn emotie kwijt kan. Als leerkracht onderzoeken wat er is gebeurd d.m.v. simpele tekeningen. Jullie kunnen elkaar aanvullen. Ook als de kinderen (nog) geen Nederlands spreken haal je uit de tekeningen wat ze bedoelen.

Uitleg

Wil je vertellen hoe de feestdag verloopt? Wil je de opstelling van de tafels in de klas veranderen. In enkele simpele tekeningen leg je uit wat je bedoelt. Uiteraard schrijf je de kernwoorden erbij.

Evaluatie

Met de leerlingen terugkijken op een periode of een schooljaar. Wat heb je geleerd, wat is je bijgebleven. Mooi om dit met tekeningen en kernwoorden te kunnen weergeven. Met de Oekraïense leerlingen hebben we na 10 weken een terugblik gedaan, waarbij de kinderen tekenden en erbij schreven.

Versjes of liedjes

Teken de kern van elke regel mee met simpele tekeningen. De kinderen kunnen het lied of het versje zo heel makkelijk onthouden en weer opzeggen of zingen.

Recepten

Pizza’s bakken, smoothies maken of soep koken. Het recept is prima te tekenen! Voor de kinderen worden het duidelijke spiekbrieven waarmee ze zelfstandig aan de slag kunnen!

Taal

Uitleg van bijv. aanwijzende voornaamwoorden. Ik jij wij zij jullie…Heel goed uit te leggen met ondersteunend tekenen!

Begrijpend luisteren

Het verhaal navertellen en m.b.v. simpele tekeningen en kernwoorden het verhaal tekenen. Dit kunnen de kinderen zelf ook heel goed!

Regels

Buitenspelen; er mogen 4 kinderen op de schommel, prima te tekenen!

Rekenen

Bij verhaalsommen kan het ondersteunend tekenen heel goed worden ingezet.

Klanklessen

Bij het aanbieden van nieuwe klanken teken je onderwerpen met die klank erin.

Oudergesprekken

Het ondersteunend tekenen is ook prima in te zetten in oudergesprekken. De simpele tekeningen maken snel duidelijk wat bedoeld wordt. Bovendien dwing je jezelf als leerkracht echt alleen de kern van je verhaal te tekenen!