Over mij

Irma Hindriks

Jarenlang werkte ik als leerkracht / specialist jonge kind voornamelijk in groep 1 en 2.

Op het moment dat ik enkele leerlingen met TOS (taalontwikkelingsstoornis) in mijn groep kreeg, wilde ik meer te weten komen over TOS zodat ik deze leerlingen beter kon begeleiden.

Na verschillende inhoudelijke cursussen m.b.t. TOS kwam ik het ondersteunend tekenen van Pien van der Most tegen.

Ik heb me gelijk aangemeld voor een workshop en…..ik was verkocht !

Wat was dit leuk, praktisch en goed inzetbaar ! Mijn hele klas profiteerde ervan.

De simpele tekeningen die het verhaal ondersteunden gaven alle kinderen houvast. De leerlingen met TOS, de leerlingen met een taalachterstand, maar ook de wat ‘drukkere’ leerlingen die last hadden van een ‘vol’ hoofd. Ik heb het ondersteunend tekenen ingezet bij het dagritme, liedjes, versjes, regels, maar ook in oudergesprekken.

Na de eerste workshop heb ik nog vele trainingen bij Pien gevolgd.

Veel tekenen, kilometers maken maakte dat het tekenen me steeds makkelijker afging en dat ik het steeds vaker in ging zetten.

Sinds 2021 werk ik als Co-teacher NT2 voor de Deeltijdschakelklassen in Enschede. Als co-teacher kom ik op verschillende scholen om de leerkracht te ondersteunen in de begeleiding van leerlingen met een verminderde taalontwikkeling in de Nederlandse taal. Ook werk ik individueel of in kleine groepjes met de leerlingen. Ook hier zet ik het ondersteunend tekenen in; bij begrijpend luisteren, woordenschat of spel. 

In Maart 2022 heb ik de opleiding tot trainer bij Pien van der Most ondersteunend tekenen (bij TOS) gevolgd. En nu mag ik als 1 van de eerste drie trainers de basisworkshop aan jou geven. 

De laatste 3 maanden van het schooljaar 2021/2022 gaf ik les aan Oekraïense kinderen in groep 7/8. En ook hier zette ik het ondersteunend tekenen dagelijks in! We spraken elkaars taal niet, maar door het ondersteunend tekenen konden we elkaar toch begrijpen. Het mooie was, dat nu de kinderen ook konden reageren d.m.v. tekenen; dit is iets wat heel natuurlijk bij kinderen past.

Deze ervaring leerde mij dat het ondersteunend tekenen ook heel goed in te zetten is in het onderwijs aan nieuwkomers. Bij taal, rekenen, creatieve activiteiten, woordenschat, klanklessen, dagschema’s, regels, conflicten, oudergesprekken en rapporten heb ik het ondersteunend tekenen gebruikt. 

Vooral de inclusie van het ondersteunend tekenen spreekt me aan. Het werkt bij TOS maar ook los daarvan.

Ik hoop je in mijn workshop te ontmoeten. Je bent van harte welkom!

Irma Hindriks